Longitudinal perforation for Heidelberg GTO 46 or Heidelberg GTO 52

  • 26. June 2022 22:27
  • Germany
  • 150 views
Popular
Longitudinal perforation for Heidelberg GTO 46 or Heidelberg GTO 52

Description

Längsperforation für Heidelberg GTO 46 oder Heidelberg GTO 52

1 Haltetraverse
2 Seitenhalterungen
2 Perforierarme Lang
6 Perforiermesser (div. Zahnreihen)